SKILMÁLAR

Vefverslun Misturs er rekin af Þórunni Björk Pálmadóttur kt. 270568-4249, vsk nr. 124676. Með því að staðfesta pöntun hjá vefverslun Mistur samþykkir þú eftirfarandi skilmála. Öll ákvæði skilmálana hér að neðan bera að túlka í samræmi við íslensk lög. Komi upp ágreiningur milli aðila verður slíkur ágreiningur einungis leystur fyrir íslenskum dómstólum.

Hægt er að hafa samband á netfangið mistur@mistur.is eða í síma 861-1790

Pantanir.

Mistur sendir staðfestingu í tölvupósti þegar greiðsla hefur borist.

Afhending

Allar vörur eru sendar frá okkur tveimur virkum dögum eftir staðfesta pöntun. Athugið að sendingartími getur lengst á álagstímum hjá Póstinum eins og kringum jólin. Sé varan ekki til verður haft samband við kaupanda og tilkynnt um áætlaðan afhendingartíma vörunnar.

Allar pantanir eru sendar með Íslandspósti og gilda afhendingar, ábyrgðar og flutningsskilmálar Íslandspósts um afhendingu vörunnar. Mistur ber því skv. þessu enga ábyrgð á tjóni sem kann að verða á vöru í flutningi. Verði vara fyrir tjóni frá því að að hún er send frá okkur til viðkomandi er tjónið á ábyrgð kaupanda.

Hægt er að sækja vöru til okkar í Grafarvog sé þess sérstaklega óskað og þá eftir nánara samkomulagi.

Sendingakostnaður og upplýsingar :

Sendingakostnaður er 450 kr. óháð þyngd og staðsetningu innanlands. Sendingargjald fellur niður ef pantað er fyrir 15. þúsund krónur eða meira.

Sendingakostnaður til útlanda er samkvæmt gjaldskrá Póstsins.

Póstsendingar frá okkur eru ekki tryggðar en hægt er að óska eftir tryggingu og þá bætist auka gjald við.

Vinsamlegast athugið að það er mikilvægt að upplýsingar frá kaupanda séu réttar og að nafnið sem gefið er upp á pöntuninni sé merkt á póstkassa/lúgu. Einnig skiptir miklu máli að götuheiti, húsnúmer og póstnúmer sé rétt. Jafnframt er gott að merkja við ef um sérstaka hæð eða íbúðanúmer sé að ræða.

Verð
Vinsamlegast athugið að verð á netinu getur breyst án fyrirvara. Verð á vörum Misturs er alltaf staðgreiðsluverð nema annað sé tekið fram. Öll verð eru í íslenskum krónum og eru birt með fyrirvara um myndarugl og prentvillur. Mistur setur fyrirvara á öll viðskipti um ranga verðskráningu í vefverslun. Öll verð í vefversluninni eru með virðisauka og allir reikningar eru gefnir út með vsk.

Greiðslumöguleikar :

Hægt er að greiða með kreditkorti, debetkorti og millifærslu. Kortafærslur fara í gegnum örugga síðu Valitor. Mistur geymir aldrei upplýsingar um greiðslukort kaupanda. Einnig er hægt að millifæra inn á 0515-26-22705 kt; 270568-4249. Sé pöntun greidd með millifærslu skal millifæra innan klukkutíma frá því að pöntun hefur verið staðfest, ef greiðsla hefur ekki borist eyðist pöntunin sjálfkrafa og vörurnar fara aftur í sölu.

Persónuupplýsingar

Mistur fer í einu og öllu eftir lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

Fullum trúnaði er heitið vegna persónuupplýsinga og mun Mistur ekki í neinum tilvikum afhenda upplýsingar um viðskiptavin til þriðja aðila án samþykkis viðkomandi aðila eða í kjölfar dómsúrskurðar.

Mistur, mun leitast við að koma í veg fyrir að þriðji aðili geti haft aðgang að upplýsingum varðandi notkun á vefnum. Mistur ber þó ekki á nokkurn hátt ábyrgð á tjóni sem rekja má til þess að upplýsinga var aflað á ólöglegan hátt af þriðja aðila.

Skilafrestur og endurgreiðsla.

14 daga skilafrestur er á öllum vörum frá Mistur. Varan verður að vera í óuppteknum upprunalegum umbúðum, í góðu lagi og ónotuð. Ekki er hægt að skila vöru ef hún er ekki lengur í söluhæfu ástandi. Boðið er upp á vöruskipti eða endurgreiðslu. Athugið að kaupandi ber ábyrgð á sendingu þangað til hún berst aftur til Mistur. Flutnings- og póstburðargjöld eru ekki endurgreidd

Ef einhverjar spurningar vakna þessu tengdar, hafið þá vinsamlegast samband.

 

Upplýsingar

 • Mistur - Þórunn Björk Pálmadóttir
 • Kt. 270568-4249
 • Tölvupóstur: mistur@mistur.is
 • Simi 861-1790
 • Bankaupplýsingar: 0515-26-22705
 • Vsk. Nr. 124676
 • Lögheimili: Fannafold 6 112 Reykjavík

Terms and conditions

Mistur‘s webstore is run by Þórunn Björk Pálmadóttir kt. 270568-4249, vsk nr. 124676. By confirming an order with Mistur‘s webstore you are agreeing to the following terms. All provisions of the terms below bear to interprete in accordance with Icelandic legislation. If any disagreement arise between the two parties it will only be resolved in Icelandic court.

To contact the seller you can do so through the email mistur@mistur.is or call the number (+354) 861-1790.

Orders

Mistur will send a confirmation email once payment has been processed.

Delivery

All orders are shipped two work days after a confirmed order. Note that shipping may take longer during stress periods with the Mail, such as around Christmas. If the product is not currently in stock, the buyer will be contacted and given an estimate time of delivery.

All orders are shipped with Íslandspóstur and will delivery, liability and transportation terms of Íslandspóstur (https://www.postur.is/media/3038/vidskiptamalar_16_1.pdf) apply to all shipped orders. Mistur is, in accordance with these terms, not liable to any damages to the product that may occur during shipping. If the product is damaged it is solely the liability of buyer.

It is also an option to come by and pick up your order in Gravarvogur, Reykjavík if that is specifically requested and is done according to an agreement between the two involved parties.

Cost of delivery and information

Cost of delivery is 450 kr. regardless of size or domestic location.

Cost of delivery is canceled if the order is larger than 15.000 kr. or more. International cost of delivery is in accordance to the pay rate of Íslandspóstur (https://www.postur.is/media/3060/verdskra_jun_2016.pdf).

Our shipments are not insured but insurance can be requested for an additional fee.

Please note that it is extremely important that the information provided is correct and the name given on the order is somewhere labeled on the letterbox / hatch / door. It is also important that street name, housenumber and postal code is correct. Additional information, such as apartment number or floor number (if applicable), is appreciated.

Price

Please note that all prices in the webstore can change without a notice. The price on products by Mistur is always the full price unless specifically noted. All prices are in Icelandic kronas and are shown with notice of spelling errors or photo confusion. Mistur has reservations concerning all transactions and possible incorrect listing price in the web store. All prices in the webstore are with VAT and all invoices are issued with VAT.

Payment Options

Mistur accepts payments with kreditcards, debetcards and bank transfers. Card transactions go through the safe site of Valitor. Mistur never stores information regarding card payments of buyers. Payment is also accepted in direct bank transfers into bank account 0515-26-22705 kt.270568-4249. If the order is paid with a bank transfer, please transfer within an hour from the order being confirmed, otherwise the order is automatically removed and products go back in sale.

Peronal Information

Mistur goes by nr. 77/2000 regarding privacy and handling of personal information (http://www.althingi.is/lagas/142/2000077.html).

Full disclosure is promised because of personal information and Mistur will under no circumstances give personal information to a third party except with consent or as a ressult of a court ruling.

Mistur will try to prevent third parties obtaining information about personal usage of the webpage. Mistur is not reliable for any information obtained using illegal methods by third parties or damage wich may be caused by which.

Return Policy

Costumers have 14 days to return any product from Mistur. The product must be in the original and un-opened packaging and in good condition and un-used. A product can not be returned if it is no longer in a sellable state. We offer exchange or refund. Please note that costumer is responsible for the product until it has arrived to Mistur. Shipping and postage is not refundable.

If any questions concerning this arise, please be in touch.

Information

 • Mistur - Þórunn Björk Pálmadóttir
 • ID: 270568-4249
 • E-mail: mistur@mistur.is
 • Phone: 861-1790
 • Bank information: 0515-26-22705
 • VAT nr. 124676
 • Legal Residence:
 • Fannafold 6
 • 112 Reykjavík
 • Iceland